Sverige

Sveriges officiella namn är Konungariket Sverige.
Statsskick är parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki

Monark och statschef är Carl XVI Gustaf med valspråk - 
För Sverige i tiden

Nationaldag och svenska flaggans dag är 6 juni
Nationalsång Du gamla du fria av Rickard Dybeck 1844
Sverige - dikt av Verner von Heidenstam 1905, tonsatt av Vilhelm Stenhammar
"Sverige, Sverige, Sverige fosterland......."
Sveriges flagga - dikt av Karl Gustaf Ossiannilsson 1916, tonsatt av Hugo Alfvén
"Flamma stolt mot dunkla skyar........."

Grundlagar 

Regeringsformen 1809, 1974   
Succesionsordningen    1810, 1979
Tryckfrihetsordningen 1949
Yttrandefrihetslagen 1992


Språk

Svenska - med de  fem minoritetsspråken samiska, meänkieli, fínska, romani chib och jiddish

Styrning
Statsminister Stefan Löfvén och riksdagens talman Urban Ahlin
Riksdagen har 349 ledamöter
Statsrådsberedning och tio departement

Befolkning
20190331 Sverige 10,255 miljoner invånare med en befolkningstäthet av 21/kvadratkilometer
Stockholms län     2,353 milijoner
Stockhoms stad    0,965  miljoner

Befolkningsstruktur
Procentuell fördelning på åldersgrupper med förväntad trend

 

1970

2010

2060

 

0-14 år

20,8

16,6

16,2

 

15-74 år

74,2

74,9

70,3

arbetsför ålder

 +75 år

5,0

8,5

13,5

 

Det bor drygt 9,4 miljoner människor i Sverige. År 2010 var cirka 75 procent av befolkningen i arbetsför ålder, det vill säga 15-74 år. Antalet ålderspensionärer är ca 1,7 miljoner dvs. 18% av befolkningen

Fram till 2060 beräknas befolkningen öka till nästan 10,9 miljoner. Fördelningen mellan de olika åldersgrupperna ändras också. Den arbetsföra befolkningen minskar från cirka 75 procent 2010 till cirka 70 procent 2060. Dessutom ökar andelen som är 75 år eller äldre från nära 9 procent till nästan 14 procent. Källa: SCB

Tätorter med över 80 000 invånare (i storleksordning)
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping och Lund

Religion
Luthersk svensk kyrka. Kyrkan är lagstadgat ett evangelisk-lutherskt trossamfund

Landets yta  och längd
528 447 kvadratkilometer varav vatten 45 817. Längd 157,2 mil mellan Smygehuk och Treriksröset

De stora rovdjuren i Sverige 2012
Är nu lika många som på 1800-talet och är inte längre hotade (vissa antal är cirka).
Elva länder i Europa har fler vargar än Sverige

Rovdjur Antal *  Europa total Anmärkning
Björn   2 800  61 000  1991 hade Sverige 700 björnar 
Varg 340  31 000  1983 hade Sverige 3 vargar
Lodjur 1 020  17 000  1995 hade Sverige 700 lodjur
Järv 750  2003 hade Sverige 300 järvar

(* källa WWF 2016)

Ekonomi
Bruttonationalprodukt BNP 347 miljarder USD - per capita 37 526 USD.
Valuta svensk krona SEK (Sverige har inte infört Euro)

Nobelpris
Alfred Nobels testamente 1895. Nobelstiftelsen grundades 1900 för att sköta prisets ekonomi och administration. Nobeldagen 10 december är allmän flaggdag. Pris delas ut i kemi, fysik, fysiologi och medicin, fredsarbete samt litteratur. 
Fredspriset delas ut av Norska Nobelkommittén i Oslo. Samma dag delar Sveriges Riksbank ut pris i Ekonomi. De första Nobelprisen delades ut 1901. Varje Nobelpris var 2012 åtta mkr (priset kan delas av högst tre).
Svenskar som erhållit Nobelpriset
Svenska uppfinningar

Landskoder
SE, SWE. Landsnummer 46. Toppdomän: .se

Indelningar
Sverige ligger på Skandinaviska halvön och ingår i området Norden

Landsdelar Götaland
Svealand
Norrland
     
Landskap 25  
Län 21  
Regioner 21 (Landsting)
Kommuner 290  
Stift 13  


Geografi

Större sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön,
   Siljan med Orsasjön och Torneträsk
De fem djupaste sjöarna: Hornavan 221 m, Torneträsk 168 m,
Storuman 148 m, Stor-Blåsjön 144 m och Stor-Rensjön 140 m
---
Jmf Siljan 134 m , Vättern 120 m
Större älvar: Göta älv/Klarälven, Dalälven, Torne älv, Ume älv,
   Ångermanälven, Lule älv, Kalix älv, Ljusnan, Skellefteå älv,
   Norrström och Indalsälven
Högsta vattenfallet: Njupeskär  i NV Dalarna 125 m
Högsta berget: Kebnekajse 2 103 meter ö h
Större öar: Gotland, Öland, Södertörn (fr. 2014), Orust, Hisingen, Värmdö och Tjörn

Anläggningar och byggnadsverk
Rymdraketbas: Esrange, Kiruna
Större flygplatser: Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetter,
   Stockholm-Bromma, Malmö Airport Sturup, Luleå Airport Kallax
   och Umeå Airport
Högsta byggnader: Turning Torso Malmö (190), Kaknästornet Stockholm
   (155), Uppsala domkyrka (119), Victoria Tower Kista (118,
   Kista Science Tower (117), Klara kyrka Stockholm (116), 
   Linköpings domkyrka (107),Stockholms stadshus (106) och
   Sankt Petri kyrka i Malmö (105)
Längsta broar (m): Öresundsbron 7 845 varav 5 300 i Sverige,
   Ölandsbron (6 072), Igelstabron Södertälje 2 140 (jvg), 
   Umeälvsbron 1 927 (jvg), Höga kustenbron 1 867, 
   Uddevallabron 1 712 och Vallsundsbron Östersund 1 500
Kärnkraftverk (reaktorer): Oskarshamn 1972 (3), Ringhals 1975 (4)
   och Forsmark 1980 (3). Totalt 10 reaktorer
Vattenkraftverk över 300 MV: Harsprånget Luleälven, Stornorrfors
   Umeälven, Porjus Luleälven, Letsi Luleälven, Messaure
   Luleälven, Trängslet Österdalälven, Ligga Luleälven,
   Vietas Luleälven och Ritsem Luleälven

Elproduktion - ungefärliga proportioner (TWh/år)

Vattenkraft   65,0  
Kärnkraft 56,0  
Kraftvärme 12,5  
Vindkraft 6,1  
Kondenskraft       ?   reservkraft  


Universitet
- de fyra största svenska i ordning enligt världsrankingen

Karolinska institutet         1810
Uppsala universitet 1477
Stockholms universitet 1960
Lunds universitet 1666


Djurparker (från norr)

Orsa Grönklitt                                    Dalarna            
Furuvik Gävle
Skansen Stockholm
Parken Zoo Eskilstuna
Kolmården Östergötland 
Nordens Ark - Hunnebostrand Bohuslän
Universeum Göteborg
Borås djurpark Borås
Ölands djurpark Öland
Skånes djurpark - Höör Skåne


Världsarv
  (15) - från söder till norr

Örlogsstaden Karlskrona    Blekinge     1998    
Södra Ölands odlingslandskap            Öland  2001
Radiostationen i Grimeton Halland  2004
Hansestaden Visby Gotland  1996
Hällristningarna i Tanum Bohuslän  1994
Skogskyrkogården Stockholm    1994
Drottningholms slott Stockholm  1991
Birka och Hovgården Mälaren  1993
Engelsbergs bruk Västmanland  1993
Falun och Kopparbergslagen Dalarna  2001
Hälsingegårdarna Hälsingland  2012
Höga kusten/Kvarken Ångermanland   2000
Gammelstads kyrkstad Norrbotten  1996
Struwes meridianbåge Norrbotten  2005
Laponia Lappland  1996


Sverige och Europeiska unionen EUeuflaggan.jpg

Sverige är med i Europeiska unionen sedan 1 januari 1995.
EU-flaggan har 12 gula stjärnor i en cirkel på blå botten. vilket symboliserar idealen
enighet -solidaritet - harmoni          
12 kommer av att vi har 12 månader och att klockan visar 12 timmar. Annat med 12 är de 12 apostlarna och Israel hade 12 stammar
Europadagen är 9 maj

EU grundades 1952 och i dag består EU av 28 medlemsstater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
Om EU-länder och kandidatländer

EU-parlamentet
Har 751 ledamöter varav Sverige 20 (S 5, FI 1, MP 4, M 3, KD 1, L 2, C 1, V 1 och SD 2)

EU-kommissionen
Sveriges EUkommissionär är Cecilia Malmström (L) - representerar handel. Får ej företräda sitt land utan representerar unionens allmänna intressen


Sverige i Norden

Norden är ett område som består av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Staterna och de självstyrande områdena är medlemmar i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Nordens statsministrar 2016
varden-nordens-flagga.png
Nordens huvudstäder och större städer (i storleksordning)

Stockholm

1 400 000

 Sverige

9 500 000

Köpenhamn

1 300 000

 Danmark

5 500 000

Helsingfors

1 200 000

 Finland

5 400 000

Oslo

1 000 000

 Norge

5 000 000

Göteborg

   600 000

 Sverige

-

Tammerfors

   300 000

 Finland

-

Malmö

   290 000

 Sverige

-

Århus

   250 000

 Danmark

-

Åbo

   240 000

 Finland

-

Bergen

   205 000

 Norge

-

Reykjavik

   200 000

 Island

320 000

Stavanger

198 000

 Norge

-

 

7 183 000

 

25 720 000


Sverige i Förenta Nationerna FN

FN grundades 24 oktober 1945 och har i dag 193 medlemsstaterfn-flaggan.jpg
Sverige blev medlem 1946
24 oktober är FN-dagen (allmän flaggdag)
Nuvarande generalsekreterare: Ban Ki-moon
Sverige är en av de största bidragsgivarna och uppfyller FN:s biståndsmål 0,7 % av BNI
Dag Hammarskiöld, Folke Bernadotte, Olof Palme, Jan Eliasson, Carl Bildt, Hans Blix är några svenskar som verkat i FN
Över 80 000 svenskar har gjort FN-tjänst i missioner 

  FN:s säkerhetsråd (10 medlemsstater)
Permanenta medlemmar:    Kina, USA, Frankrike, Storbrittannien och Ryssland
Invalda medlemmar:           fem stater för två år - Sverige har valts in 1 jan 2017 - 31 dec 2018     
 

 

Välkommen

Välkommen till www.bertilhallqvist.n.nu.

norrtalje-vapen-2010-1.jpg
Norrtälje "vapen)"

/2012-aug-009.jpg
Sivs oljemålning av mitt födelsehem i Ilstorp -  
motiv från cirka 1938

/andrarums-kyrka.jpg
Andrarums kyrka där jag konfirmerades 1948

/sillarods-gamla-folkskola.jpg
Sillaröds gamla folkskola
där jag gick 3-7 klass

/sillarods-smaskola.jpg
Sillaröds småskola där jag gick 1-2 klass

/christinehofs-slott.jpg
Christinehofs slott

/sivs-skolor-i-saxenas.jpg
Sivs skolor i Saxehammar

/jag-vid-orientering.jpg
Jag vid orientering i Skåne

 

Länkar