Min Hembygd

Här vill jag beröra de platser och verksamheter som jag upplevde som barn inom ett område av cirka två mil från mitt hem på Ilstorps fälad

Födelse, skolgång och konfirmation
Jag föddes 22 mars 1933 på Kristianstads BB och hemmet låg i Ilstorp (numera Illstorp) i Andrarums kommun (i dag Tomelilla kommun).
Min skolgång var i
Sillaröds småskola 1940-1942 Agnes Ahlberg
Sillaröds storskola 1942-1944 Olof Carlberg och 1944-1947 Henry Rosén. 
Fortsättningsskola i Andrarums kyrkskola 1947-1948 Olof Sjöstrand
Konfirmation i Andrarums kyrka 30 april 1948 kyrkoherde Filip Lorentzon
----

Min avgångsklass i Sillaröds storskola 1947
Fyra pojkar:
Bertil Nilsson, Sten Andersson, Uno Rosenqvist och Bertil Hallqvist
Tre   flickor:
Elvy Jönsson, Maj-Britt Strömbäck och Inga Ekberg
 
   

----

Albo härad
Jag växte upp (1933-1949) i Albo härad som ligger på Linderödsåsens södra del, i norra delen av Österlen i Skåne, gränsande till Östersjöns kust. Häradet bestod av Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Ravlunda, Fågeltofta, Vitaby, Södra Mellby, Sankt Olof och Rörums socknar - om du vill veta lite mer kolla i Hembygdsföreningen

Albo härads Hembygdsförening

Andrarums kommun
existerade åren 1863-1951. Åren 1952-1968 gick kommunområdet upp i Brösarps kommun som 1969-1970 ingick i Tomelilla köping. Efter den stora kommunreformen 1971 ingår Andrarum i Tomelilla kommun. Min far Anton var ordförande i Småbrukareföreningen (Bondeförbundet) och var ledamot i kommunfullmäktige

Andra världskriget 1939-45 - "beredskapstiden"
Kriget påverkade vårt liv med beredskap, mobilisering, ransonering, mörkläggning och surrogat. Vi hade inte el så det var fotogen- och karbidlampor som gällde för belysning, bilar kördes på gengas men vi använde häst, vagn och släde och vatten fick bäras in från grävd brunn på gården. Ransoneringen höll på till 1951 för några varor

Verkeån och Verkeåns naturreservat
Verkeån är fem mil lång, rinner upp i Hörby kommun, passerar Illstorp, Andrarum och Hallamölla  för att mynna ut i Hanöbukten vid Haväng. Naturreservatet och ån har ett rikt växt-,  fågel- och fiskliv

Hallamölla (namnet nämns första gången 1491)
i Eljaröd är en vattendriven kvarn vid Verkeån som där har ett vattenfall av 23 meter (fem småfall i följd). Min farfar Johannes Hallqvist arrenderade kvarnen av Christinehofs fideikommiss i början av 1900-talet och min far Anton var en tid behjälplig som mjölnardräng. Kvarnrörelsen lades ner 1949 och byggnaden sköts nu av Albo härads hembygdsförening. /cristinehof.jpgMin farfar var född Nilsson och han tog sitt nya efternamn från Hallamölla

Andrarums alunbruk (1637-1912)
den största industrin i Skåne på sin tid - alunet upptäcktes av Jochum Beck när Skåne var danskt (-1658) och driften startade 1686. Bruket köptes 1725 av Christina Piper, Christinehof. Kvarlämnade ruiner och röda slaggåsar är en turistattraktion

Christinehofs slott
Byggt i tysk barockstil år 1737-1740. Ingår nu i Högestads fideikommiss. I slottsparken ordnades dans vid t. ex midsommar - Edvard Persson och Lisbet Bodin hörde jag live

Andrarums kyrka
Ingår numera i Brösarp-Tranås församling. Socknen består av byarna Andrarum, Agusa, Breabäck, Illstorp, Järstorp, Saxhusa och Sillaröd. Kyrkan är från 1100-talet med modernare om - och tillbyggnad på 1700-talet och 1862. Jochum Beck är begravd i kyrkans västra valv

Illstorp
Illstorps brydestuga – för linberedning – torkning och bråkning där verksamheten upphörde 1915. I byn fanns vid Verkeån en kvarn för malning av brödsäd samt två speceriaffärer där vi handlade varor till hemmet men även sålde ägg. I byn fanns också fjärdingsman August Lindborg

Sillaröd
Sillaröds skvaltkvarn är en mindre vattendriven gårdskvarn för mäld av spannmål. Kvarnen låg vid gården Uråsa där jag arbetade några år som dräng

Lövestad
I min ungdom var Lövestad ett stationssamhälle efter järnvägen Ystad – Eslöv och vi hade en mil att ta oss dit. Där fanns affärer, systembolag, provinsialläkare och biograf - på torget kunde vi sälja våra hemmavid plockade bär.

Vollsjö
En liknande järnvägsort som Lövestad där vi också handlade ibland. Den berömda Wollsjötoffeln hade sitt ursprung här och i denna ort föddes författaren Fritiof Nilsson-Piraten vars romaner om Bombi Bitt är hämtade i miljön därifrån. Ett Piratenmuseum finns i banvaktarstugan men Piraten är begravd i Ravlunda kyrkogård – på gravstenen är inristat ”Här är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972”

Frenninge
Samhället är mest känt för att riksdagsmannen Nils Månsson i Skumparp kom därifrån och att det där nu finns en staty över honom. Nils Månsson (1776-1837) kallades ”Ljusets bonde” och han är känd för sin kamp för tryckfrihet samt att 1842 ha grundat den första folkskolan i Sverige just i Frenninge

Hörby
Här hålls årligen Hörby marknad och den besökte vi ibland. I Hörby fanns en stor rundradiostation i drift från 1928 till 2010

Kivik och Kiviks marknad
En av Sveriges största marknader (vecka 29) med anor från 1300-talets Hansabesök. Marknaden har numera 1000-talet knallar och besöks av 100 000 personer. Området är också känt för sina stora äppelodlingar och Kiviks musteri. Den 3 300 år gamla Kungsgraven från bronsåldern är 75 m i diameter och 3,5 m hög. I graven finns en kammare med en kista 3,5x1 m

Agusa
En liten by med korsvirkesgården Agusastugan  som nu är hembygdsmuseum

Småbyar i hembygdsområdet ej nämnda på annan plats
Brostorp, Molleröd, Vallarum, Klasaröd, Heinge, Ludaröd, Bertilstorp, Flensma, Kölleröd, Bessinge och Önneköp

Tempererade friluftsbad
Två 25 meters vattenbassänger byggdes i Eljaröd (1940) och i Frenninge (1946) vilket förbättrade simundervisningen på landsbygden 

Dansbanor
Det stora helgnöjet var traktens dansbanor – Högalund i Agusa, Skytteskogen i Långaröd, Lövestalund i Lövestad och Nyvång i Vollsjö - alla låg inom en mil – cykelavstånd

Släktumgänge
Vi var stor släkt men många bodde inom cykelavstånd – Eljaröd, Brösarp, Lövestad, Vollsjö, Frenninge och  Starrarp så vi träffades någon gång årligen

Mina anfäders begravningsplats och jordfästning
Farfar och farmor Johannes och Anna Hallqvist - 
   Andrarums kyrkogård, Tomelilla kommun
Morfar och mormor Ola och Ingrid Andersson -   
   Östra Sallerups kyrkogård, Hörby kommun
Far och mor Anton och Gurli Hallqvist -
   Södra Åsums kyrkogård, Sjöbo kommun
- - - - - - - - -

Skånska mord (kuriosa
1881 Bessingemordet
1889 Yngsjömordet
1902 Veberödsmorden (Veberödsmannen)
1932 Esarpsmorden (Esarpsmannen)
1952 Hurvamorden (e o fjärdingsman Tore Hedin fälldes för morden)

 

 

Välkommen

Välkommen till www.bertilhallqvist.n.nu.

norrtalje-vapen-2010-1.jpg
Norrtälje "vapen)"

/2012-aug-009.jpg
Sivs oljemålning av mitt födelsehem i Ilstorp -  
motiv från cirka 1938

/andrarums-kyrka.jpg
Andrarums kyrka där jag konfirmerades 1948

/sillarods-gamla-folkskola.jpg
Sillaröds gamla folkskola
där jag gick 3-7 klass

/sillarods-smaskola.jpg
Sillaröds småskola där jag gick 1-2 klass

/christinehofs-slott.jpg
Christinehofs slott

/sivs-skolor-i-saxenas.jpg
Sivs skolor i Saxehammar

/jag-vid-orientering.jpg
Jag vid orientering i Skåne

 

Länkar