Svealand

Svealand är den mellersta av Sveriges  tre landsdelar och består av de sex landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland. Landsdelen omfattar totalt 96 kommuner (2010-12-16). Att Svealand tas med som huvudsida beror på att Södermanland och Uppland delar på Stockholms kommun (stad) resp. Stockholms län.

Stockholms kommun eller informellt Stockholms stad är en kommun i Stockholms län. Centralort är Stockholm som också är Sveriges huvudstad och residensstad för Stockholms län.

Stockholms län (ett av Sveriges 21 län), är beläget i del av östra Svealands landskap Uppland och Södermanland. Landshövding är Sven-Erik Österberg

/sll-logo.png Stockholms läns landsting omfattar Stockholms län, med 26 primärkommuner (däribland Norrtälje). Landstinget ansvarar främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Landstinget står också för kollektivtrafiken i länet genom Stockholms lokaltrafik. Ordförande i Landstingsstyrelsen är finanslandstingsråd Iréne Svenonius

Uppland (Upland) är ett landskap i östra Svealand där Norrtälje är beläget
Undersida Uppland

Stift I Svealand finns fem stift – Uppsala (ärkestift), Strängnäs, Västerås, Karlstads och Stockholms stift. Norrtälje tillhör Uppsala stift. Ärkebiskop är Antje Jackelén och Upplands biskop Ragnar Persenius

Anm. Karlstads stift omfattar område även i Götaland och Uppsala stift i Norrland

Roslagen  är ett kustområde i östra Uppland , norr om Stockholm. Till Roslagen räknas vanligen skärgården utanför Upplands kust  samt fastlandet närmast innanför denna. Det finns inga entydiga gränser för Roslagen, som ungefärligen omfattar området från och med Danderyd  i söder till och med Östhammer  i norr. Andra räknar in hela Värmdölandet  i söder och förlägger den norra gränsen till Älvkarleby.
Undersida Roslagen

Norrtälje kommun
Folkmängden är 2015  58 669 varav drygt 19 000 bor i centralorten Norrtälje
Undersida Norrtälje kommun