Riksdagen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

och riksdagen är folkets främsta företrädare

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land.
Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget.
Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna.
Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

Partierna i riksdagen/antal ledamöter

Socialdemokraterna S 113  
Moderaterna M 84  
Sverigedemokraterna SD 49  
Miljöpartiet MP 25  
Centerpartiet C 22  
Vänsterpartiet V 21  
Folkpartiet FP 19  
Kristdemokraterna KD 16  
Åtta partier   349 mandat
Varav Alliansen    141