Riksdagen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

och riksdagen är folkets främsta företrädare

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land.
Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget.
Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna.
Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

Partierna i riksdagen/antal ledamöter

Socialdemokraterna S 113  
Moderaterna M 84  
Sverigedemokraterna SD 49  
Miljöpartiet MP 25  
Centerpartiet C 22  
Vänsterpartiet V 21  
Folkpartiet FP 19  
Kristdemokraterna KD 16  
Åtta partier   349 mandat
Varav Alliansen    141  

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.bertilhallqvist.n.nu.

norrtalje-vapen-2010-1.jpg
Norrtälje "vapen)"

/2012-aug-009.jpg
Sivs oljemålning av mitt födelsehem i Ilstorp -  
motiv från cirka 1938

/andrarums-kyrka.jpg
Andrarums kyrka där jag konfirmerades 1948

/sillarods-gamla-folkskola.jpg
Sillaröds gamla folkskola
där jag gick 3-7 klass

/sillarods-smaskola.jpg
Sillaröds småskola där jag gick 1-2 klass

/christinehofs-slott.jpg
Christinehofs slott

/sivs-skolor-i-saxenas.jpg
Sivs skolor i Saxehammar

/jag-vid-orientering.jpg
Jag vid orientering i Skåne

 

Länkar