Sveriges län

Axel Oxenstierna reformerade statsförvaltningen 1634 och då inrättades länen. Fram till 1918 var benämningen Konungens befallningshavare, därefter leds länsstyrelsen av en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet medan landstingen ansvarar för politiskt beslutade uppgifter

Sveriges nuvarande län (21 län 2013)
Flera län har små områden i andra län vilket inte nämns i tabellen

Nr  Län Residensstad  Geografiskt landskapsområde i stort
(utöver det självklara)

Läns-

bokstav

01 Stockholms Stockholm Del av Södermanland, del av Uppland AB
03 Uppsala Uppsala Huvuddel Uppland C
04 Södermanland Nyköping Huvuddel Södermanland D
05 Östergötlands Linköping   E
06 Jönköpings Jönköping Norra Småland F
07 Kronobergs Växiö Södra Småland G
08 Kalmar Kalmar Östra Småland, Öland H
09 Gotlands Visby   I
10 Blekinge Karlskrona   K
12 Skåne Malmö   M
13 Hallands Halmstad   N
14 Västra Götalands  Göteborg Västergötland, Bohuslän, Dalsland O
17 Värmlands Karlstad   S
18 Örebro Örebro Närke T
19 Västmanlands Västerås   U
20 Dalarnas Falun   W
21 Gävleborgs Gävle Gästrikland, Hälsingland X
22 Västernorrlands Härnösand Ångermanland, Medelpad Y
23 Jämtlands Östersund Härjedalen Z
24 Västerbottens Umeå Södra Lappland AC
25 Norrbottens Luleå Norra Lappland BD