Norrtälje

090519-sodra-berget-norrtalje.jpgNorrtälje "stad" i landskapet Uppland och Stockholms län - en centralort i Roslagen - har cirka 20 000 invånare. Präglad av näringarna sjöfart, handel, jordbruk och fiske men går nu mot enbart handel, utbildning och turism. Kommunen har ett mycket stort antal fritidsboenden.
Silona på fotot har augusti 2016 rivits för att ge plats åt bostäder

Hur styrs kommunen efter valet 2014?

Gustav II Adolf gav Norrtälje stadsprivilegier 1622, staden brändes ner av en rysk flotta år 1719 och sedan 1972 ingår tätorten i Norrtälje kommun.  
Topografin utmärks främst av den blott två km långa Norrtäljeån som rinner genom staden - från Lommaren till Norrtäljeviken. Södra och Norra bergen gör staden kuperad och i nära omnejd finns flera insjöar. Fotot visar en vy från södra bergen ut över Norrtäljeviken.
Staden har 5-10 mil till Stockholm, Uppsala, Arlanda, Forsmark och Kapellskär med sin Östersjö-trafik.  E 18 från Irland/England/Norge passerar söder om staden via Kapellskär genom södra Finland för att sluta i Sankt Petersburg. En större förändring av stadens trafikmiljö pågår genom omläggning av väg 76 till väster staden (förbifart Norrtälje). Nu har nya vägen öppnats för trafik (invigning 6 juni 2014). Vägen har tre cirkulationsplatser, en 99 m lång bergtunnel och en 100 m lång sociodukt samt sju broar.

Nytt

/hoghusen-i-norrtalje-hamn.jpg Höghusen i Norrtälje hamn som byggs 2018-2020
  - 22   våningar.

 Soltornet i väster och Havstornet i öster mot   Norrtäljeviken.

 I hamnområdet planeras för 5000 invånare

 Allt är politiskt storhetsvansinne

Kort historiebeskrivning av Norrtälje

Norrtälje blev stad 1622 och redan 1628 gavs tillstånd att bedriva höstmarknad i oktober. Norrtelje Gevärsfaktorie startades 1623, med många tyska vapensmeder anställda, verksamheten pågick till 1841. En rysk flottstyrka brände 1719 ner nästan hela staden som snabbt började byggas upp igen. Till minne av detta har vi haft krönikespel och numera uppträder en grupp karoliner med bösskott vid ceremonier.
Norrtälje (Fredrici) kyrka i gråsten invigdesnorrtalje-kyrka-2.jpg julen 1726, det åttakantiga tornet tillkom först 1854 (MDCCCLIV). De berömda Wallinska gårdarna i rödmålat trä är från 1730 då även Norrtälje rådhus stod färdigt. Norrtelje Hafsbadanstalt med sin välgörande gyttja invigdes 1844 för att läggas ner hundra år senare. Staden hade järnvägs-förbindelse åren 1884-1969 och stadshotellet invigdes 1891. Pythagoras industrier med tillverkning av berömda tändkulemotorer drevs 1898-1979 och utgör sedan dess industrimuseum. Vaxholmsbåten S/S Norrtälje, en välkänd  symbol för staden, sjösattes 1900. Staden hade flygfält 1938-1990 då det ersattes med ett mindre helikopterfält i Mellingeholm. Nils Ferlin, som bodde i Penningby från 1944 till sin död 1961, var en känd besökare av staden och har nu fått en egen gränd och minnesbyst vid ån. Ett annat berömt turistmål var Café DC-3:an i Societets-parken 1949 – 1977 - flygplanet som är byggnadsminne stod en tid vid Roslagens hotell men flyttades juni 2017 till Norrtäljeporten, Nordrona. Roslagens Luftvärnsregemente Lv 3 verkade på Nordrona åren 1952-2000. Kasernområdet är nu  byggnadsminne och  Campus Roslagen är etablerad i området. Staden fick 1959 en kriminalvårdsanstalt med 204 platser och ett toppmodernt sjukhus invigdes 1996. Stadens centrum fick 2011 äntligen en park - Gustav II Adolfsparken. Sedan 1972 är Norrtälje centralort i Norrtälje kommun som har nu över 60000 invånare, varav centralorten Norrtälje 20 332.

Befolningsutveckling i tätorten - Norrtälje kommun har 2018     61 769 invånare

 År Antal       
1720     276
1800 800
1860 1 199
1900 3 118
1950 6 489
2010 17 275
2013 17 995
2015 19 365
2017 20 332
2018 20 285

 

 Borgerliga kommunledningar vill att tätortens invånarantal skall ökas
 till 35 000 invånare. Då  blir det olidligt att bo här - tur att man fyllt 86
 och slipper uppleva eländet.
 Redan nu 2013 är det för många - när jag kom till Norrtälje 1954 var
 staden en härlig idyll med tillräckligt många invånare

 

Välkommen

Välkommen till www.bertilhallqvist.n.nu.

norrtalje-vapen-2010-1.jpg
Norrtälje "vapen)"

/2012-aug-009.jpg
Sivs oljemålning av mitt födelsehem i Ilstorp -  
motiv från cirka 1938

/andrarums-kyrka.jpg
Andrarums kyrka där jag konfirmerades 1948

/sillarods-gamla-folkskola.jpg
Sillaröds gamla folkskola
där jag gick 3-7 klass

/sillarods-smaskola.jpg
Sillaröds småskola där jag gick 1-2 klass

/christinehofs-slott.jpg
Christinehofs slott

/sivs-skolor-i-saxenas.jpg
Sivs skolor i Saxehammar

/jag-vid-orientering.jpg
Jag vid orientering i Skåne

 

Länkar